زیست شناسیزیست شناسی حشراتشناخت حشرات حشرات

حشره شناسی

حشرات چه نوع موجوداتی هستند؟   موفق‌ترین جانوران بندپایان بوده که در مقایسه با سایر جانوران از تعداد و تنوع بی شماری بر خوردار هستند. حشرات گونه ای از بندپایان می‌باشند که محل زندگی آن‌ها در بیشتر مواقع زیستگاه‌ها می‌باشد. در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که چرا این شاخه از جانوران موفق تر از سایر…

ادامه مطلب