زیست شناسیزیست شناسی حشراتزیست شناسی حشرات خانگیشناخت حشرات کک

کک

                                               کک   کک‌ها حشرات کوچک و بدون بال هستن که بصورت جانوران کامل خونخوارند و خون بدن انسان و عده ای از پستانداران،پرندگان و جانوران دیگر را می مکند و اغلب به…

ادامه مطلب