پیشگیری و مبارزهپیشگیری و مبارزه با حشراتپیشگیری و مبارزه با حشرات خانگیسمپاشی کک

کک

                               روشهای پیشگیری و مبارزه با کک   1.بهسازی محیط و رعایت اصول بهداشتی  2.نگه داری نکردن از حیوانات خانگی(گربه،سگ،پرنده و …….) 3.جارو کردن با جارو برقی 4.مبارزه شیمیایی 5.نابودی موشهای اطراف (ناقل کک میباشد)

ادامه مطلب