سمپاشی سوسریها

موثرترین روش سمپاشی سوسری

سمپاشی سوسری یا سوسک سوسری‌ها یا سوسک‌ها که از راسته Blattodea یا Blattaria حشراتی هستند با بدن پهن، کوچک تا خیلی بزرگ، عموماً تیره‌رنگ، برخی گونه‌های متعلق به مناطق گرمسیری بارنگ روشن، قطعات دهانی از نوع جونده، چشم‌های مرکب خوب رشد کرده، عده‌ای دارای دو عدد چشم ساده، در برخی گونه‌ها به‌جای چشم ساده ناحیه‌ای…

ادامه مطلب