زیست شناسیزیست شناسی حشراتزیست شناسی حشرات خانگیشناخت حشرات سوسک خاکزی

سوسک‌های خاکزی

سوسک‌های خاکزی (Carabidae)  سوسک‌های خاکزی چه نوع سوسکی هستند؟    این حشرات از چه چیز تغذیه می‌کنند؟       زمان فعالیت این سوسک‌ها چه وقت است؟ گونه‌های متعلق به این خانواده بزرگ بوده و اغلب به رنگ تیره دیده می‌شوند و یا حداقل قسمتی از بدنشان تیره‌رنگ است. این سوسک‌ها پاهای بلند و براق…

ادامه مطلب