زیست شناسیزیست شناسی حشراتزیست شناسی حشرات خانگیشناخت حشرات مورچه

مورچه

                                             مورچه   مور یا مورچه حشره‌ای است اجتماعی همانند زنبور عسل از راسته نازکبالان که در میان‌های دوره کرتاسه یعنی 110تا130میلیون سال پیش تکامل یافته است امروزه بیش از12000گونه مورچه طبقه بندی شده…

ادامه مطلب