پیشگیری و مبارزهپیشگیری و مبارزه با حشراتپیشگیری و مبارزه با حشرات خانگیسمپاشی

سوسری

                       روشهای پیشگیری و مبارزه با سوسری   1.بهسازی محیط و رعایت اصول بهداشتی 2.استفاده از روش مکش به این صورت که از جاروبرقی و دستگاههای مکنده دیگر جهت جمع آوری سوسری ها و تخم هایشان 3.گرم و سرد کردن محیط برای اختلال در تکثیر…

ادامه مطلب