زیست شناسیزیست شناسی حشراتزیست شناسی حشرات خانگیشناخت حشرات شپش

شپش

                                                شپش شپش‌ها حشرات کوچک  به طول 2 تا 4 میلیمتر و بدون بال هستند که از پارازیت خارجی پستانداران و انسان می باشند.این حشرات مکنده هستند و منحصرا از خون بدن میزبان…

ادامه مطلب