زیست شناسیزیست شناسی حشراتزیست شناسی حشرات خانگیشناخت حشرات سوسک چرخنده

سوسک‌های چرخنده

سوسک‌های چرخنده (Gyrinidae) Whirligig beetles سوسک‌های چرخنده چه نوع سوسکی هسنتد؟ این حشرات در کجا زندگی می‌کنند؟     مهمترین مشخصه سوسک‌های چرخنده، تقسیم شدن چشم‌های مرکب به دو قسمت می‌باشد که موجب شده این حشرات دارای دو جفت چشم مرکب شوند که درحشرات این حالت منحصر به‌فرد است. این حالت امکان مشاهدۀ سطح و…

ادامه مطلب
زیست شناسیزیست شناسی حشراتشناخت حشرات حشرات

حشره شناسی

حشرات چه نوع موجوداتی هستند؟   موفق‌ترین جانوران بندپایان بوده که در مقایسه با سایر جانوران از تعداد و تنوع بی شماری بر خوردار هستند. حشرات گونه ای از بندپایان می‌باشند که محل زندگی آن‌ها در بیشتر مواقع زیستگاه‌ها می‌باشد. در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که چرا این شاخه از جانوران موفق تر از سایر…

ادامه مطلب