سمپاشیشرکت سمپاشیمطالب مهم سمپاشی گیلان روز

شرکت مهندسی سمپاشی گیلان روز تقدیم میکند

شرکت مهندسی سمپاشی گیلان روز در راستای بهداشت  و ارتقای آن در جامعه قدم برداشته و خدمات بهداشتی سمپاشی برای مبارزه با حشرات و جوندگان موذی در اماکن عمومی و خانگی و جلوگیری از هرگونه آلودگی باکتریایی و یا انگلی و یا ویروسی حاصله از این قبیل حشرات که باعث انواع بیماری های حاد و…

ادامه مطلب