پیشگیری و مبارزهسمپاشی سوسك حمام

مؤثرترین روش سمپاشی سوسک

مؤثرترین راه نابودی سوسک تا چه اندازه سوسک‌ها را می‌شناسید؟ در مورد ساختار بدنی سوسک‌ها چه می‌دانید؟ آیا انگل‌های سوسک‌ها می‌شناسید؟ سوسک‌ها چه عوارضی دارند؟ شناخت کلی سوسک   سوسک یا Cockroaches در لاتین Blatta خوانده می‌شود و به معنی فراری از نور می‌باشد.یافت شدن این‌گونه‌ از حشرات در محل‌ زندگی انسان‌ها در عصر یخبندان،نشان‌…

ادامه مطلب